Cenník vstupeniek platný od 14.3. 2011
Celodenné a 3 hodinové vstupenky sú platné na 1 vstup!
Pondelok – Piatok 3 hodinová celodenná
Dospelí 5,50 € 8,00 €
Deti od 3 do 15 rokov, ZŤP 4,00 € 5,50 €
Dospelí nad 60 rokov 4,50 € 6,00 €
Rodinný balíček  (2+1)* x 17,00 €
Balíček pre starých rodičov (2+1)* x 15,00 €
Deti do 3 rokov Zdarma Zdarma
Prekročenie časového limitu za každých začatých 15 min. 0,50 €
Penále – strata čipového náramku 10,00 €

 

Víkend- sviatky – sezóna 3 hodinová celodenná
Dospelí 6,50 € 9,00 €
Deti od 3 do 15 rokov, ZŤP 5,00 € 6,50 €
Dospelí nad 60 rokov 5,50 € 7,00 €
Rodinný balíček (2+1)* x 20,00 €
Balíček pre starých rodičov (2+1)* x 17,00 €
Deti do 3 rokov Zdarma Zdarma
Prekročenie časového limitu za každých začatých 15 min. 0,50 €
Penále – strata čipového náramku 10,00 €